Riistan käsittely ja metsästysopaspalvelut ammattitaidolla 

Metsästysopaspalvelut koko Suomessa

Met­sä­leimun Erä­palvelu on met­säs­ty­salan yritys, joka tarjoaa opas­pal­ve­luita met­säs­tykseen. Pal­ve­lui­himme kuu­luvat myös jah­ti­käyttöön kou­lu­tetut met­säs­tys­koirat, sei­sovat kana­koirat sekä ajavat mäyräkoirat.

Met­säs­ty­so­pas­pal­ve­luita tar­joamme koko Suomen alu­eella yksi­tyi­sille ja yri­tys­asiak­kaille sekä metsästysseuroille.

Riistalihaa yksityisille henkilöille ja ravintoloille

Lisäksi tar­joamme riis­ta­lihan käsit­telyä joko omassa elin­tar­vi­ke­huo­neessa Vilp­pu­lassa tai asiakkaan tiloissa Keski- ja Etelä-Suomen alueella.

Myymme riis­ta­lihaa niin yksi­tyi­sille kuin yri­tyk­sil­lekin, esi­mer­kiksi ravin­to­loiden käyttöön.

Riistalihaa yksityisille henkilöille ja ravintoloille

Lisäksi tar­joamme riis­ta­lihan käsit­telyä joko omassa riis­ta­teu­ras­ta­mos­samme Vilp­pu­lassa tai asiakkaan tiloissa Keski- ja Etelä-Suomen alueella.

Myymme riis­ta­lihaa niin yksi­tyi­sille kuin yri­tyk­sil­lekin, esi­mer­kiksi ravin­to­loiden käyttöön.

Riistan käsittely

Riistalihan myynti

Metsästysopas

Koiranruoan myynti

Kiinnostuitko palveluistamme?

Soita 045 313 2400