Metsästysopas

Metsästysopaspalvelut koko Suomen alueella

Tar­joamme lin­tu­jahdit sei­so­villa lin­tu­koi­rilla sekä pik­kusorkka-ajo­jahdit mäy­rä­koi­rilla.  Met­säs­ty­so­pas­pal­ve­lusta hyö­tyvät eri­tyi­sesti ne met­säs­täjät, joilla syystä tai toi­sesta ei ole mah­dol­li­suutta pitää omaa koiraa.

Voimme myös tulla mukaan ns. apu­kä­siksi jah­teihin, jotta jahdin jär­jestäjä pääsisi kes­kit­tymään tär­keimpään eli asiak­kai­siinsa. Me huo­leh­dimme jahdin suju­vuu­desta ja käy­tännön järjestelyistä.

Ota yhteyttä niin rää­tä­löidään juuri sinun jah­ti­tar­koi­tuk­seesi sopiva metsästysopaspaketti.

Kiinnostuitko palvelusta?

Soita 045 313 2400