Riistalihan myynti

Myydään riistaa metsästyskaudella 

Hyvin raa­ka­kyp­sy­tetty ja vakuu­mi­pa­kattu liha takaa makue­lä­myksen ja on lisäksi todel­lista lähi­ruokaa. Meiltä voit ostaa peuran, hirven tai kauriin lihaa paloina tai koko ruhon lei­kattuna. Riis­ta­lihaa on saa­ta­villa rajoi­te­tusti syk­syisin ja tal­visin metsästyskaudella.

Vakuu­mi­pa­katut riis­ta­lihat eivät sisällä mitään lisättyä vaan ovat täyttä puh­dasta lihaa. Jos haluat ostaa koko­naisen ruhon lei­kattuna, niin olethan hyvissä ajoin yhtey­dessä meihin, jolloin saamme sopi­vimman mah­dol­lisen ruhon katsottua.

Riistalihan toimitukset sovitusti vaikka suoraan kotiovelle 

Riis­ta­lihaa myymme yksi­tyi­sille hen­ki­löille sekä yri­tyk­sille, esi­mer­kiksi ravin­to­loille. Myynti tapahtuu Vilp­pu­lassa Pyn­nö­sentie 1, mutta tar­vit­taessa voimme toi­mittaa lihan myös perille saakka. Pidemmän matkan toi­mi­tukset pyritään sovit­tamaan muun kul­ke­misen yhteyteen. Soita 045 313 2400 ennen kuin olet tulossa lihoja nou­tamaan, var­mis­taaksesi että olemme paikalla.

Maistuisiko lähellä tuotettu riistaliha? Tilaa meiltä lähiruokaa!

Soita 045 313 2400