Yritysesittely

Metsästysopaspalvelut ja Riistankäsittely tila Vilppulassa

Olemme tuot­taneet met­säs­ty­so­pas­pal­ve­luita jo kym­menen vuoden ajan. Opas­pal­ve­luihin on kuu­lunut poh­joisen riek­ko­jahdit ja etelän fasaani- sekä pel­to­pyy­jahdit sei­so­villa koirilla.

Sei­sovia lin­tu­koiria meillä on gor­do­nin­set­te­reitä, englan­nin­setteri ja lyhyt­kar­vaisia sak­san­sei­sojia. Olemme myös olleet peu­ra­jah­deissa koi­raoh­jaajina ja siellä meillä on mukana kar­kea­kar­vaisia mäyräkoiria.

Vuonna 2020 pää­timme perustaa riis­tan­kä­sittely tilan, joka täyttää Elin­tar­vi­ke­huo­neiston vaa­ti­mukset, Vilp­pulaan. Nyt voimme pal­vella asiak­kaita entistä laa­jemmin ja laadukkaammin.

Kiinnostuitko palveluistamme?

Soita 045 313 2400